Porumb

Cerințe specifice culturii

Trebuie făcută o recomandare generală bazată pe nivelul de asimilare a nutrienților și producția estimată. Ulterior, ar trebui să se aplice o corecție, pe baza analizei solului, a culturilor anterioare și a posibilelor pierderi de nutrienți (în special în cazul azotului). Pierderile de azot sunt reduse semnificativ atunci când se utilizează îngrășăminte cu eliberare controlată. Creșterea plantei între etapa V6 ( a 6-a frunză) și VT (apariția paniculului) este bine cunoscută ca o perioadă de creștere intensă a porumbului.

Nutriția

Majoritatea substanțelor nutritive sunt preluate rapid în această perioadă. Pentru a asigura randamentele optime, aplicarea unei cantități constante și suficientă de nutrienți în această perioadă este critică. Îngrășămintele pe bază de P și K se aplică, de obicei, înainte sau în momentul semănatului (localizat), în timp ce doza totală de azot trebuie fracționată, mai ales atunci când se utilizează îngrășăminte convenționale. Dacă se utilizează îngrășăminte cu eliberare controlată, atunci cantitatea totală de azot poate fi aplicată într-o singură aplicare, la însămânțare.

Cu toate acestea, întregul azot ar trebui să fie disponibil pentru plante în faza R1 (Mătăsit) și R2 (Lapte-ceară). În acest moment, cultura de porumb se află în stadiul reproductiv și își va concentra energia în translocarea azotului stocat în frunze și tulpină spre bobul în curs de dezvoltare. Irigarea culturii este, de asemenea, o tehnică eficientă. Metoda de aplicare a fertilizărilor se alege în concordanță cu caracteristicile solului (nivelul nutrienților, textura, capacitatea de fixare a P).

 

Află mai multe